Kalender

Kalender

2021-01-31

Antipodens första möte 2021. Mötet sker digitalt över länk skickad på mail eller i Facebook grupp.

2021-03-07

Digitalt antipoden möte. Länk skickas per mail eller genom MSN-gruppen.

2021

Möjliga möte digitalt via länk som förses om möte blir av.